Resources

Free, Prior and Informed Consent: Two Cases from Suriname

This report describes how the concept of free, prior and informed consent (FPIC) has been experienced in Suriname with regard to: 1) logging and bio-prospecting in the territory of the Saramaka people; and 2) mining and related issues in the territory of the Lokono indigenous people of west Suriname.

Vrijelijk tot stand gekomen, voorafgaande en weloverwogen instemming (FPIC): twee case studies uit Suriname

Dit rapport beschrijft hoe de Saramaka- en Lokono-gemeenschappen in Suriname het concept "Free, Prior and Informed Consent (FPIC)" in de praktijk brengen.Twee typische situaties in Suriname worden beschreven: 1) houtkap en bio-prospecting op het grondgebied van de Saramaka-gemeenschap; en 2) mijnbouw en daarmee verweven activiteiten op het grondgebied van de Lokono-gemeenschap in West Suriname.Forest Peoples Programme en de Vereniging van Saramakaanse Gezagsdragers